Polityka prywatności Platformy TagLife

TagLife, Inc. informuje, że w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób korzystających z Platformy TagLife.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Platformy TagLife oraz Administratorem danych osobowych użytkowników Platformy TagLife jest TagLife, Inc., 3616 Kirkwood Highway Suite A #1245 Wilmington, DE 19808, USA. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy elektronicznych Platformy TagLife (w tym adresy pocztowe, numery telefonów, adresy e-mail i numer rachunku) są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu:

  • udzielania odpowiedzi na zadawane pytania i reklamacje,
  • umożliwienia zlecania i realizacji kampanii reklamowych,
  • przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością TagLife, Inc.,
  • przesyłania Newslettera do zarejestrowanych subskrybentów,
  • realizacji akcji marketingowych mających na celu promocje produktów i usług oferowanych przez Administratora Platformy TagLife.

Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Platformy TagLife. Każdy Użytkownik, który podaje swoje dane osobowe poprzez Platformę TagLife za pomocą np. elektronicznych formularzy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 1182, dalej jako Ustawa o ochronie danych osobowych).

Zgromadzone dane osobowe chronione są przez Administratora danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Dostęp do danych osobowych mają tylko wybrani pracownicy Administratora danych osobowych, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w poufności.

Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych poprzez Platformy TagLife osobom trzecim za wyjątkiem udostępniania danych osobowych za zgodą osób, których dane dotyczą lub w przypadkach przewidzianych przez właściwe, powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Stroer Digital Services sp. z o.o. świadczącej usługi wsparcia Platformy TagLife. W tych przypadkach osoba trzecia jest zobowiązana w umowie do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych na poziomie nie niższym, niż obowiązuje w TagLife, Inc.

Pliki Cookies

Na stronach Platformy TagLife używamy plików cookies. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie zawartości strony internetowej Platformy TagLife do preferencji Użytkownika oraz optymalizację korzystania ze strony internetowej Platformy TagLife. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo powiadamiała Użytkownika o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies.

Czym są pliki cookies?

Cookies (z ang. cookie – ciastko) to małe pliki, które Platofmra TagLife zapisuje w przeglądarce internetowej na urządzeniu Użytkownika, gdy odwiedza on strony Platformy TagLife. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Platformy TagLife.

Jakich plików cookies używamy?

Pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu wylogowania się z serwisu internetowego lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowych przez Użytkownika,

Pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

  • do uwierzytelniania Użytkownika na stronach wymagających logowania (stronach extranetowych) oraz do zapewnienia sesji Użytkownika,
  • do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Użytkownika na formularzach obsługowych oraz formularzach sprzedażowych np. na formularzach dotyczących zawierania umów on-line,
  • w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności strony internetowej Platformy TagLife przez Użytkownika, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

Bezpieczeństwo informacji

Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne dla Użytkownika i żaden sposób nie wpływają na działanie urządzenia Użytkownika. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Zarządzanie plikami cookies przez Użytkownika

Użytkownik ma możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do urządzenia Użytkownika. Ustawienia domyśle mogą zostać zmienione przez Użytkownika na dwa sposoby:

  • Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu, co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego lub całkowitą utratę możliwości korzystania z serwisu internetowego,
  • Użytkownik może w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika.

Adres IP

Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Platofmry TagLife i zawierają datę oraz godzinę połączenia z Platofmą TagLife. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych dotyczących liczby odwiedzin i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika.